Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie.

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

 
1.  Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
 

tel. ( 0-89 ) 642-72-11, fax ( 0-89 ) 642-72-15,
tel. ( 0-89 ) 642-72-09, fax ( 0-89 ) 642-72-15,

2.  Stanowiska samodzielne
 
Jednosobowe Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych
skargi@ostroda.policja.gov.pl
tel. ( 0-89 ) 642-72-22,
 
 
 
Jednosobowe Stanowisko do spraw Prasowo - Informacyjnych
prasowy@ostroda.policja.gov.pl
tel. (089) 642 72 83,
 
 
 
Inspektor do spraw kadr i szkolenia
kadry@ostroda.policja.gov.pl
tel. ( 0-89 ) 642-72-24, tel. (089) 642-72-25,

 
3.  Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 
 tel. ( 0-89 ) 642-72-28, (089) 642-72-29,
 
 
 
4.  Zespół Łączności i Informatyki
 
informatyka@ostroda.policja.gov.pl
tel. ( 0-89 ) 642-72-97, (089) 642-72-95
 
5.  Zespół Administracyjno-Gospodarczy

 
 tel. ( 0-89 ) 642-72-26, (089) 642-72-27,
 
 
 
6.  Wydział Kryminalny

Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. ( 0-89 ) 642-72-71, fax  ( 0-89 ) 642-72-35

doch-sledcz@ostroda.policja.gov.pl

tel. ( 0-89 ) 642-72-70
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 
 
 W skład Wydziału Kryminalnego wchodzi:
 
 
- Referatu I
 
tel. do kierownika ( 0-89 ) 642-72-72,
 
 
Zespół Techniki Kryminalistycznej
tel. ( 0-89 ) 642-72-65,
 
 
- Referat II
 
tel. do kierownika ( 0-89 ) 642-72-82,

 
- Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 
 
 
 tel. ( 0-89 ) 642-73- 20,
 
- Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,
 
- Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
 
 
 
7.  Wydział Prewencji
 
Sekretariat Wydziału Prewencji:
tel.( 0-89 ) 642-72-41, fax  ( 0-89 ) 642-72-15

Naczelnik
prewencja@ostroda.policja.gov.pl
tel. ( 0-89 ) 642-72-40

Jednosobowe Stanowisko samodzielne do spraw Zarządzania Kryzysowego:

tel. ( 0-89 ) 642-72-58,


Jednosobowe Stanowisko samodzielne do spraw Organizacji Służby:

(089) 642-72-59,


Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

tel. ( 0-89 ) 642-72-43, (089) 642-72-44,

Rewir Dzielnicowych:

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

 

tel. ( 0-89 ) 642-72-50,


Zespół do spraw Nieletnich i Patologii

tel. ( 0-89 ) 642-72-47,


Zespół do spraw Wykroczeń

tel. ( 0-89 ) 642-72-48,


Zespół Dyżurnych:

Oficer Dyżurny KPP w Ostródzie:

tel. ( 0-89 ) 642-72-00, Fax. ( 0-89 ) 642-72-05,

8.  Wydział Ruchu Drogowego

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego
tel. ( 0-89 ) 642-72-61, fax ( 0-89 ) 642-72-67

Naczelnik
rd@ostroda.policja.gov.pl
tel. ( 0-89 ) 642-72-60


 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2009
Data modyfikacji 13.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Karczewski Rzecznik Prasowy KPP w Ostródzie
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Karczewski
do góry